Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ – Žádost o přehled rozdělení mzdového fondu FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Vážený pan
PhDr. Jan Pelikán, CSc.
předseda AS FF UKV Praze dne 27.5.2002Vážený pane předsedo,na pracovní schůzce se zástupci vedení FF UK dne 23.5.2002 jste vyslovil požadavek, aby vedení fakulty předložilo AS FF UK přehled rozdělení mzdového fondu FF UK na oddělení děkanátu, katedry a ústavy. Podle článku 8, odst. 1 Statutu FF UK “ ke svému rozhodování si může senát vyžádat stanoviska a podkladové materiály od ostatních orgánů fakulty (…)“. Dovolte, abych Vás vzhledem k tomuto ustanovení požádal, aby:
a) příslušnou informaci vyžádal AS FF UK;
b) AS FF UK specifikoval strukturu a obsah požadovaného materiálu;
c) AS FF UK sdělil, k jakému rozhodování tento podklad vyžaduje.
Poté nebude nic bránit zveřejnění zmíněných informací.Se srdečným pozdravemPetr Kolář
děkan