Volební období 2000-2002

Vyjádření ředitele ÚSD k situaci na oboru historie

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Vyjádření ředitele ÚSD k situaci na oboru historie

V Praze, 15. 11. 2001Vážená paní kolegyně,ve Vašem dopise z 9. 11. se zmiňujete o problémech historických ústavů, tedy i Ústavu světových dějin. Vzhledem k tomu, že jsem na posledním zasedání senátu nebyl přítomen, netuším, jaké závažné problémy vedly senát ke svolání mimořádného zasedání. Uvítám tedy z Vaší strany uvedení konkrétních problémů Ústavu světových dějin, které Vás ke svolání mimořádného zasedání vedly. Podotýkám, že o obsahu a formě studia historie vedeme diskuse na všech možných úrovních. V této oblasti nepředpokládám, že by nám senát mohl výrazněji pomoci. O případech porušování zákonů, předpisů a nařízení v oblasti organizační či personální mi na našem pracovišti není nic známo.Po zaslání konkrétních projevů domnělé kritické situace Vám rád poskytnu konkrétní odpovědi a podklady.Na závěr bych rád připomenul, že Ústav světových dějin dosáhl v posledních letech řady vědeckých a pedagogických úspěchů, o čemž svědčí nejen řada vydaných vědeckých monografií a studií, ale i bohatá spolupráce s českými vysokými školami a předními evropskými vědeckými a univerzitními pracovišti, stejně jako vědecký růst interních pracovníků a studentů v rámci rigorózního a doktorského studia. V současné době se vedení našeho ústavu soustřeďuje na přípravu reakreditace I. cyklu, posílení personálního zabezpečení výuky středověku, rozšíření spolupráce v rámci programu Erasmus-Sokrates a na modernizaci knihovny Historický kabinet.S pozdravemDoc. PhDr. František Stellner, Ph. D.ředitel Ústavu světových dějin FF UK v Prazena vědomí:Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.Prof. PhDr. Z. Beneš, CSc.Doc. PhDr. D. Jančík, CSc.Prof. PhDr. E. Maur, CSc.Prof. PhDr. J. Sláma, CSc.