Komise pro informační zdroje

seznam členů e-mail zápisy z jednání komise

Působnost a pravomoce

Stanovisko komise pro informační zdroje je nezbytným podkladem při projednávání rozpočtu na nákup literatury, vyřazování a odpisu knihovních jednotek z knihovních fondů a všech otázek rozvoje knihovnicko-informačního systému fakulty.

Kontakty

seznam členů

Email: komiseproiz@ff.cuni.cz

Zápisy z jednání