Evaluační komise

seznam členů e-mail: evaluacni@ff.cuni.cz zápisy z jednání komise

Působnost a pravomoce

Evaluační komise by měla především definovat metodiku hodnocení, přičemž realizaci hodnocení zajišťuje na základě této metodiky aparát fakulty. Jedná se především o oblast pedagogické činnosti a vědeckých výkonů, součástí je ovšem i metodika a realizace studentského hodnocení výuky.