Minulá volební období

Pozvánka na 8. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 8. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 12. března 2015 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

 1. Program zasedání
 2. Zápis ze 7. zasedání AS FF UK
 3. Akreditace
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Žádost o prodloužení akreditace SO Historie v bakalářském SP Historické vědy na dostudování stávajících studentů (kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium)
  3. Žádost o prodloužení akreditace SO Historie v navazujícím magisterském SP Historické vědy na dostudování stávajících studentů (kombinovaná forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium)
  4. Žádost o prodloužení akreditace SO Pedagogika v magisterském SP Pedagogika na dostudování stávajících studentů (kombinovaná forma studia, 5letá standardní doba studia, jednooborové studium)
  5. Žádost o prodloužení akreditace SO Pedagogika v magisterském SP Pedagogika na dostudování stávajících studentů (prezenční forma studia, 5letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)
  6. Žádost o prodloužení akreditace SO Politologie v bakalářském SP Politologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)
  7. Žádost o prodloužení akreditace SO Pravěká a raně středověká archeologie v bakalářském SP Historické vědy na dostudování stávajících studentů (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium)
  8. Žádost o prodloužení akreditace SO Pravěká a raně středověká archeologie v navazujícím magisterském SP Historické vědy na dostudování stávajících studentů (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium)
  9. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Politologie o SO Politologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)
  10. Žádost o prodloužení akreditace SO Psychologie v bakalářském SP Psychologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium)
  11. Zprávy a stanoviska Studijní komise na samostatné stránce
  12. Akreditační materiály v Intranetu (jen pro senátory)
 4. Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 – čtyřletý Ph.D. obor Religionistika
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro AR 2015/2016 – čtyřletý Ph.D. obor Religionistika
 5. Informace o dalším postupu ve věci nové proděkanky pro studium
 6. Aktualizace složení kolegia děkana
 7. Návrh na doplnění Studijní komise
 8. Návrh na doplnění Komise pro vědu
 9. Informace o setkání děkanky FF UK s pracovníky ÚGS
 10. Situace studijního oboru Nizozemský jazyk a literatura
 11. Prezentace k hospodaření fakulty
 12. Situace na Ústavu etnologie
  1. Petice organizovaná studenty proti propuštění doc. M. Soukupa a dr. Skupnika
  2. Podpora dr. Skupnika ze strany absolventů
  3. Usnesení Petiční komise AS UK (ad informandum)
 13. Různé
  1. Dopis vyučujících oboru Ukrajinský jazyk a literatura Ústavu slavistiky FF MU
  2. Informace o proběhlých výběrových řízeních na FF UK

Jan Čermák