Minulá volební období

Pozvánka na 16. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 16. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 14. ledna 2016 ve 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 15. zasedání AS FF UK
 3. Akreditace
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. žádost o prodloužení akreditace SO Dějiny umění v bakalářském SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium);
  3. žádost o udělení akreditace SO České dějiny v doktorském SP Historické vědy  (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  4. žádost o udělení akreditace SO Czech History v doktorském SP History (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  5. žádost o udělení akreditace SO Iberoamerikanistika v doktorském SP Historické vědy  (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  6. žádost o udělení akreditace SO Ibero-american Studies v doktorském SP History (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  7. žádost o udělení akreditace SO Moderní hospodářské a sociální dějiny v doktorském SP Historické vědy (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  8. žádost o udělení akreditace SO Modern Economic and Social History v doktorském SP History (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  9. Zpráva a stanovisko Studijní komise a Komise pro vědu na samostatné stránce
  10. Akreditační materiály v Intranetu (jen pro senátory)
 4. Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2016/2017 – dodatečné vypsání oborů Indonesistika a Politické teorie
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2016/2017 – Bc. obor Indonesistika
  3. Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2016/2017 – NMgr. obor Politické teorie
 5. Opatření děkana k elektronickému oběhu dokumentů
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh Opatření
  3. Stanovisko Legislativní komise FF UK
 6. Dlouhodobý záměr FF UK pro roky 2016–2020
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh Dlouhodobého záměru FF UK pro roky 2016–2020
  3. Vypořádání pripomínek
 7. Výhledy rozvoje FF UK v oblastech rozvoje a vědy, včetně OP VVV
 8. Organizace voleb do AS FF UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty ke studii proveditelnosti elektronických voleb
  2. Studie proveditelnosti elektronických voleb
 9. Různé
  1. informace o proběhlých výběrových řízeních

Jan Čermák