Volební období 2000-2002

Úprava vnitřních předpisů FF UK (Studijní a zkušební řád – TV):

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Úprava vnitřních předpisů FF UK (Studijní a zkušební řád – TV):

Na základě diskuse na jednání senátu 12. 4. 2001 související s TV a stanoviska SK navrhuje LK následující úpravu:
čl. 7, odst. 2, pís. a: 120 bodů s tolerancí + 8 bodů pro bakalářské studium,
čl. 7, odst. 2, pís. b: 60 bodů s tolerancí + 8 bodů pro magisterské studium navazující na bakalářské,
čl. 7, odst. 2, pís. c: 180 bodů s tolerancí + 8 bodů pro jednooborové i dvouoborové magisterské studium; v dvouoborovém studiu každému z oborů přináleží 90 bodů s tolerancí + 4 body.
čl. 7, odst. 3: Do stanovených bodových limitů studijních plánů patří také povinné předměty společného základu studia v celkovém rozsahu 12 bodů, které se v případě dvouoborového studia dělí mezi oba obory:
pís. b: text doplnit:…, studentům, kteří předloží doklad o TP, ZTP nebo o přiznání jakéhokoli typu invalidního důchodu, bude složení zápočtu prominuto. Atestaci z tělesné výchovy je možno nahradit atestací z jiného předmětu ve stejném bodovém rozsahu.

Ivana Ebelová
za legislativní komisi