Volební období 2000-2002

Úprava Studijního a zkušebního řádu

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Úprava Studijního a zkušebního řádu

Studijn komise projednala nvrhy prodkana doc. Koti na pravu SZ.

– Komise souhlas s pravou:

l. 3, odst. 1 : Standardn doba studia je u bakalskho studia 3-4 roky, u magisterskho studia nenavazujcho na

bakalsk studium 5 let, magisterskho navazujcho na bakalsk studium

2-3 roky. Standardn doba studia v doktorskm studijnm programu je 3 roky.

l. 3, odst. 2 : Maximln doba studia je v bakalskm studiu 6 let, ve dvouletm magisterskm studiu navazujcm na

bakalsk 5 let, v tletm magisterskm studiu navazujcm na bakalsk 6 let, v magisterskm studiu nenavazujcm

na bakalsk 10 let, v doktorskm studiu 8 let, prezenn forma doktorskho studia trv vak nejve 3 roky.

l. 6, odst. 5 b)

Magistersk studium navazujc na bakalsk

dvoulet

60 bod

1. rok 40/tolerance 6 bod

2. rok bodov objem odpovdajc splnn studijnho plnu

tlet

100 bod

1. rok 40/tolerance 6 bod

2. rok 80/tolerance 6 bod

3. rok bodov objem odpovdajc splnn studijnho plnu

l. 7, odst. 2 b)

60 bod s toleranc + 4 body pro dvoulet magistersk studium navazujc na bakalsk

100 bod s toleranc 4 body pro tlet magistersk studium navazujc na bakalsk;

Hodinov limit udv maximum, kter nesm bt plnem pekroeno:

b) 25 2H pro dvoulet magistersk studium navazujc na bakalsk

40 2H pro tlet magistersk studium navazujc na bakalsk

– Msto nvrhu doc. Koti prodlouit u kombinovanho studia zkuebn obdob o 1 semestr navrhuje stud. komise povolit

u bodovch limit v l. 6, odst. 5 vt toleranci:

Pro kombinovan studium plat v jednotlivch letech tolerance 12 bod.

– Studijn komise navrhuje jet doplnit charakteristiku atestac :

l. 8, odst. 1:

a) Kolokvium ….. Touto atestac me konit pednka.

c) Zpoet ….. Touto atestac me konit seminrn forma studia.