Volební období 2000-2002

Žádost o reakreditaci oborů

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

V Praze dne 1.2.2001
Č.j. 9/SD/01

Vážená paní

PhDr. Zuzana Jettmarová M.Sc.
předsedkyně Akademického senátu FF UK

Vážená paní předsedkyně,

dovoluji si vás požádat, aby Akademický senát FF UK projednal akreditace a reakreditace studijních programů:

  1. reakreditaci magisterského studijního programu Filologie obor Východoevropská studia
  2. reakreditaci magisterského studijního programu Filologie obor Slavistická studia
  3. reakreditaci magisterského studijního programu Filologie obor Slovakistika
  4. akreditaci magisterského studijního programu Anglistika a amerikanistika obor anglistika a amerikanistika
  5. akreditaci bakalářského a magisterského studijního programu Filologie obor Čeština v komunikaci neslyšících
  6. reakreditaci doktorského studijního programu Filologie obor Slovanské literatury
  7. rozšíření akreditace doktorského studijního programu Politologie obor Politologie o další subjekt, jímž je Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR.

S pozdravem

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.
děkan FF UK