Volební období 2000-2002

Věcný návrh vnitrofakultního přijímacího řízení pro rok 2002/2003 – zpracoval dr. Josef Herman, proděkan FF UK, 7.2.2002

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

 1. vnitrofakultní přijímací řízení bude provedeno na základě opatření děkana (stejně jako v předchozím roce)
 2. nemění se vymezení vnitrofakultního řízení – student, který v ak. roce 2001/2002 řádně splnil své studijní povinnosti, může ve vnitrofakultním přijímacím řízení:
  1. měnit obor stávajícího jednooborového studia
  2. měnit stávající jednooborové studium na dvouoborové přibráním dalšího oboru
  3. měnit jeden obor nebo kombinaci oborů stávajícího dvouoborového studia
  4. vstoupit do bakalářského studijního programu téhož oboru
  5. vstoupit do studijního programu učitelství pro střední školy
 3. oproti předchozímu vnitrofakultnímu řízení se upraví termíny:
  1. Vedoucí základních součástí předloží děkanovi do 20. února 2002 návrh oborů pro vnitrofakultní přijímací řízení a možnosti jejich kombinací, podmínky přijímací zkoušky, podmínky pro prominutí přijímací zkoušky, případně předpokládaný nejvyšší počet přijímaných studentů
  2. předpokládaný nejvyšší počet přijímaných studentů budou obory moci upřesnit po výsledcích normálního přijímacího řízení, tj. do 14. července 2002

  Ostatní články opatření děkana č.5 /2001 budou zahrnuty do nového opatření děkana v nezměněné podobě.