Volební období 2000-2002

Návrh na jmenování nové členky VR

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

V Praze dne 24. ledna 2001

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

podle Statutu Filozofické fakulty UK, čl. 7, odst. 1, písm. f) podávám návrh na

1. odvolání prof. PhDr. Jany Nechutové z vědecké rady FF UK, a to na její vlastní žádost z důvodu pracovního zaneprázdnění;

2. jmenování prof. PhDr. Marie Krčmové, CSc. z Masarykovy univerzity v Brně členkou vědecké rady FF UK za odstupující prof. Nechutovou.

Zdůvodnění návrhu: V důsledku rezignace prof. Nechutové na členství ve vědecké radě FF UK pro přílišné pracovní zaneprázdnění muselo kolegium děkana zvážit otázku návrhu jejího nahrazení novým členem. Z předložených návrhů vědecká rada doporučila nominaci prof. PhDr. Marie Krčmové, CSc. z Masarykovy univerzity v Brně. Zmíněná vystudovala obory čeština a ruština na MU v Brně, poté absolvovala interní vědeckou aspiranturu v brněnské pobočce Ústavu pro jazyk český, od roku 1970 působí na Filozofické fakultě MU v Brně (PhDr. – 1966, CSc. – 1972). V roce 1991 se habilitovala v oboru současný český jazyk, od roku 1998 je profesorkou pro obor český jazyk. V posledních pěti letech se podílela na zpracování 6 monografií, je autorkou řady odborných studií, které publikovala v našem i zahraničním odborném tisku (viz příloha). Jsem přesvědčen, že prof. Krčmová splňuje všechna kritéria pro členství ve vědecké radě FF UK. Se srdečným pozdravem

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.

Prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.

Publikační činnost v letech 1995-2000
Monografie (či podíl na monografiích)Stylistika současné češtiny, Praha 1997Český jazyk na konci tisíciletí, Praha 1997Najnowsze dzeje języków słowiańskich, Opole 1998Argumentace a umění komunikovat, Brno 1999Studie, odborné článkyBěžná mluva východní Moravy. In: Jazyk a jeho užívání. Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha 1996, s. 119-128.Aspetti sociolinguistici del confronto tra linge. Studia slavistica et humanistica in honorem Nullo Minisssi, Katowice 1997, s. 119-238.Aktuelle Probleme der Sprechkultur des Tschechischen. In: Europäische Sprachkultur und Sprachpflege, hg. Greule., A., Labsenft, F., Tübingen 1998Nové prvky ve spisovné češtině. In: Poznańskie Spotkania Językoznavce, tom. V., cz. 2., Poznań 1999, s. 127-135.Nejen lexikum. In: Bosák, J. (ed.), Internacionalizácia v súčasnych slovanských jazykoch: pro a proti. Bratislava 1999, s. 38-45.Termín obecná čeština a různost jeho chápání. In: Karlík, P., Hladká, Z., (eds.),, Čeština. Univerzália a specifika. Sborník konference ve Šlapanicích u Brna 17.-19.11.1999, Brno 2000, s. 6-67.Otraženie češsko-německogo bilingvizma v reči žitělej goroda Brno. In: Jazyk kak sredstvo translacii kultury. Kučinskij, A.I.. (ed.), Moskva 2000, s. 213-219.Dialekt jako exponent stylových hodnot komunikátu. In: Stylistika IX. Česká stylistika. Gajda, S. (ed.), Opole 2000, s. 189-199.