Volební období 2000-2002

Návrh na jmenování disciplinární komise

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Předsednictvo Akademického senátu
Filozofické fakulty UK

Praha, dne 28. března 2001

věc: Návrh na jmenování disciplinární komise

Podle čl. 3, odst. 2/ disciplinárního řádu FF UK podávám návrh na složení disciplinární komise Filozofické fakulty Univerzity Karlovy:

1. předseda PhDr. Josef Herman, CSc.
2. členové za akademickou obec Doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc.
Doc. PhDr. Jaroslav Koťa
3. členové za studenty Petr Koura (historie-politologie)
Libuše Kroupová (archivnictví-historie)
Petr Lisý (andragogika)
4. náhradníci za akademickou obec Doc.PhDr. Petr Vavroušek, CSc.
Prof.PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
5. náhradníci za studenty Linda Kundrátová (francouzština-portugalština)
Dominika Šrajerová (lingvistika a fonetika)

Návrhy na členy a náhradníky z řad studentů podala studentská kurie Akademického senátu.
Prosím o projednání tohoto návrhu a předložení na jednání Akademického senátu FF UK.

S pozdravem

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.