Volební období 2000-2002

ARCHIV PODKLADŮ – Přijímací zkoušky – dodatek

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1FF UK rozšiřuje otevírané obory o:
Magisterské studium
7310T FilologieMongolistika (PS, Mgr., 5)
Mongolistika – rusistika (PS, Mgr., 5)
6107T Humanitní studiaMongolistika – religionistika (PS, Mgr., 5)

Přijímací zkoušky

1. kolo:

  1. test schopnosti zacházet s češtinou jako mateřským jazykem, nebo test českého jazyka pro cizince
  2. test obecných předpokladů ke studiu (logické usuzování, kreativita, všeobecný kulturní přehled)

2. kolo:

  1. test ze světového jazyka (angličtina, němčina)
  2. prověření znalostí problematiky literatury, jazyka, kulturních dějin a reálií zvolené oblasti spolu s motivací ke studiu (přiměřeně k dostupné literatuře daného oboru a s důrazem na předložený seznam četby)
  3. zkouška z pasivní znalosti ruštiny

FF UK omezuje u oboru Pedagogika typ studijního programu pouze na magisterský.

Bakalářský studijní program Pedagogiky se neotevírá.