Akademický senát

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejně přístupná. Každý člen a každá členka akademické obce fakulty má právo vznášet podněty pro jednání senátu a na zasedání senátu vystoupit v rozpravě. Podněty pro jednání musí být zaslány předsednictvu na adresu pas@ff.cuni.cz nejpozději sedm dní před zasedáním senátu.

Více o akademickém senátu a jeho činnosti naleznete v sekci O senátu.

Jednání AS se koná zpravidla druhý čtvrtek v měsíci ve 13,30 hodin v místnosti č. 104/1. patro hlavní budovy, nam. Jana Palacha 2, Praha 1.

V níže uvedené tabulce naleznete harmonogram a zápisy z jednání AS FF UK ve volebním období 2020-2022. Harmonogramy a zápisy z jednání senátu v minulých volebních období jsou k dispozici vždy v archivu každého volebního období (viz Minulá volební období).

Zasedání ve volebním období 2020–2022

datum program zápis | záznam
1 8. říjen 2020 program Zápis | Záznam: část 1, část 2
2 12. listopad 2020 program Zápis | Záznam: část a, b, c, d
3 10. prosinec 2020 program Zápis | Záznam: část 1, část 2
4 14. leden 2021 program Zápis | Záznam: část 1, část 2
5 11. únor 2021 program Zápis |  Záznam: část 1, část 2, část 3
6 11. březen 2021 program Zápis | Záznam: část 1, část 2, část 3
7 8. duben 2021 program Zápis | Záznam: část 1, část 2, část 3
8 22. dubna 2021 (mimořádné zasedání) program Zápis | Záznam: část 1
9 13. květen 2021 program Zápis | Záznam: část 1
10 10. červen 2021 program Zápis | Záznam
11 9. září 2021 program Zápis | Záznam
12 14. říjen 2021 program Záznam
13 11. listopad 2021 program
14 9. prosinec 2021 program
15 13. leden 2022 program
16 10. únor 2022 program
17 10. březen 2022 program
18 7. duben 2022 program
19 12. květen 2022 program
20 9. červen 2022 program
21 8. září 2022 program