Akademický senát

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejně přístupná. Každý člen a každá členka akademické obce fakulty má právo vznášet podněty pro jednání senátu a na zasedání senátu vystoupit v rozpravě. Podněty pro jednání musí být zaslány předsednictvu na adresu pas@ff.cuni.cz nejpozději sedm dní před zasedáním senátu.

Více o akademickém senátu a jeho činnosti naleznete v sekci O senátu.

Jednání AS se koná zpravidla druhý čtvrtek v měsíci ve 13,30 hodin v místnosti č. 104/1. patro hlavní budovy, nam. Jana Palacha 2, Praha 1.

V níže uvedené tabulce naleznete harmonogram a zápisy z jednání AS FF UK ve volebním období 2020-2022. Harmonogramy a zápisy z jednání senátu v minulých volebních období jsou k dispozici vždy v archivu každého volebního období (viz Minulá volební období).

Zasedání ve volebním období 2020–2022

datum program zápis | záznam
1 8. říjen 2020 program | Záznam: část 1, část 2
2 12. listopad 2020 program
3 10. prosinec 2020 program
4 14. leden 2021 program
5 11. únor 2021 program
6 11. březen 2021 program
7 8. duben 2021 program
8 13. květen 2021 program
9 10. červen 2021 program
10 9. září 2021 program
11 14. říjen 2021 program
12 11. listopad 2021 program
13 9. prosinec 2021 program
14 13. leden 2022 program
15 10. únor 2022 program
16 10. březen 2022 program
17 14. duben 2022 program
18 12. květen 2022 program
19 9. červen 2022 program
20 8. září 2022 program