VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 9. 5. 2023 – Ústav asijských studií / Job offer from 9 May 2023 – Institute of Asian studies

Č.j.: UKFF/269576/2023

English see below

Ústav asijských studií

Název pracovní pozice: Lektor
Obor a zaměření: výuka a didaktika japonského jazyka
Platová třída: L1
Úvazek: 1,0 (40 hod./týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka japonského jazyka
 • podíl na přijímacích a státních zkouškách
 • spolupráce na rozvoji a managementu kurikula japonského jazyka
 • spolupráce při tvorbě výukových materiálů
 • administrativní činnost – podíl na provozu základní součásti

Požadavky:

 • rodilý mluvčí japonského jazyka nebo znalost japonštiny na úrovni rodilého mluvčího
 • vysokoškolské vzdělání, titul Mgr. nebo M.A.
 • dlouhodobější zkušenost s výukou japonského jazyka na VŠ

Předpokládaný nástup: 1. 7. 2023
Termín přihlášky: 9. 6. 2023

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

 

Institute of Asian studies

Job title: Lector
Field and specialization: teaching and didactics of the Japanese language
Expected salary/job rank: L1
Full-time position: 1,0 (40 hours per week)

Job description:

 • Japanese language teaching
 • participation in entrance and final examinations
 • cooperation in the development and management of the Japanese language curriculum
 • cooperation in the development of teaching materials
 • administrative activities – contribution to the operation of the institute

Job requirements:

 • native speaker of Japanese or proficiency in Japanese at native speaker level
 • university degree, Mgr.. or M.A.
 • long-term experience of teaching Japanese at university

Expected starting date: July 1, 2023
Application deadline: June 9, 2023

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.