VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 24. 11. 2020 – Katedra Blízkého východu / Job offer from 24 November 2020 – Department of Middle eastern Studies

Č.j.: UKFF/443037/2020

English see below

 

Katedra Blízkého východu

Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor
Obor a zaměření: turecký jazyk a didaktika ne-evropských jazyků
Platová třída: L1
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) na dobu určitou

Požadavky:

 •  magisterské vzdělání se zaměřením na lingvistiku blízkovýchodních jazyků
 • výhled k dosažení titulu Ph.D.
 • výborná praktická znalost tureckého jazyka, umožňující vedení kurzů s pokročilými studenty vč. konverzace
 • zvládnutí turecké lingvistiky,
 • zkušenost při výuce tureckého jazyka na vysoké škole,
 • schopnost výuky v českém jazyce

Předpokládaný nástup: 1.2.2021
Termín přihlášky: 31.12.2020

Náležitosti přihlášky:

 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení.

Zasláním svého životopisu souhlasíte, aby FF UK zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely vedení evidence uchazečů o zaměstnání v souladu s příslušnými právními předpisy.

Rozhodnutí děkana

Department of Middle eastern Studies

Job title: academic staff member– lecturer
Field and specialization: Turkish Language, Didactics of Non-European Languages
Expected salary/job rank: L1
Full-time position: 0,5 (20 hours per week)

Job requirements:

 • university diploma (M.A.) in the programme of Middle Eastern Studies – Linguistivcs of Middle Eastern Languages
 • prospective Ph.D. in the similar field
 • teaching experience including courses on Turkish language at the university level
 • fully accomplished knowledge of Turkish incl. the ability to teach advanced courses of spoken Turkish
 • mastering of linguistics of Turkish
 • ability to use Czech as the language of instruction

Expected starting date:  February 1, 2021
Application deadline: December 31, 2020

Complete applications will include the following:

 • application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview.

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.