VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 2. 11. 2020 – Český egyptologický ústav / Job offer from 2 November 2020 – Czech Institute of Egyptology

Č.j.: UKFF/415107/2020

English see below

Český egyptologický ústav

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: egyptologie, egyptská archeologie, architektura a ikonografie Staré říše
Platová třída: AP2
Úvazek: 1,0 (40 hod./týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti specializace, především výuka na úrovni bakalářského a navazujícího magisterského studia, včetně vedení závěrečných prací
 • vedení studentů doktorského studia
 • vědecká, výzkumná a další tvůrčí činnost
 • vedení archeologických výzkumů v Egyptě
 • administrativní zajištění archeologických expedic v Egyptě, překlady archeologických reportů

Požadavky:

 • titul Ph.D.
 • přiměřená pedagogická činnost
 • specializace na egyptskou archeologii, architekturu a ikonografii Staré říše
 • plynná znalost egyptské arabštiny slovem i písmem
 • povolení k archeologickým pracím v Egyptě na vlastní koncesi

Předpokládaný nástup:  1.2.2021
Termín přihlášky: 31.12.2020

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Zasláním svého životopisu souhlasíte, aby FF UK zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely vedení evidence uchazečů o zaměstnání v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

Rozhodnutí děkana

Czech Institute of Egyptology

Job title: Academic staff – Assistant Professor
Field and specialization: Egyptology, Egyptian archaeology, Old Kingdom architecture and iconography
Expected salary/job rank: AP 2
Full-time position: 1

Job description:

 • Lecturing in the field of specialisation, specifically teaching on the B.A. and subsequent M.A. level, including the supervision of B.A. and M.A. papers
 • Supervision of Ph.D. students
 • Scientific research and other creative activities
 • Supervision of archaeological research in Egypt
 • Administrative support securing and organizing archaeological fieldwork in Egypt, translation of archaeological reports into Arabic

Job requirements:

 • Ph.D. in Egyptology or Egyptian archaeology
 • Appropriate pedagogical experience
 • Specialisation in Egyptian archaeology, architecture and iconography of the Old Kingdom
 • Fluent knowledge of Egyptian Arabic (speaking and writing)
 • Permission for archaeological fieldwork in Egypt on own concession

Expected starting date:  01.02.2021
Application deadline: 31.12.2020

Complete applications will include the following:

 • application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.