VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 2.7.2020 – Katedra filmových studií / Job offer from 2 July 2020 – Film Studies Department

English see below

Katedra filmových studií

Název pracovní pozice: akademický pracovník – docent
Obor a zaměření: filmová věda, historie a teorie filmu a jiných médií, specializace česká/československá kinematografie
Platová třída: AP3
Úvazek: 0,5

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti specializace
 • vedení závěrečných prací (bakalářských, diplomových a disertačních)
 • výzkumná a publikační činnost
 • zapojení do projektů a grantů KFS

Požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání uměnovědného či historického směru (dostatečné znalosti kinematografie a příbuzných disciplín jsou podmínkou)
 • Titul docent
 • Koncepce vlastního výukového program a badatelských aktivit
 • Schopnost vést přednášky a semináře z dějin českého a slovenského filmu
 • Přehled o aktuálním dění v oboru
 • Schopnost samostatně vést bakalářské, magisterské a doktorandské práce
 • Přesvědčivý badatelský profil a výzkumná vize
 • Zkušenost s podáváním a řešením grantových projektů

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2020
Termín přihlášky: 14. 8. 2020

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Rozhodnutí děkana

Film Studies Department

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: film studies, history and theory of film and related media, focus on Czech/Czechoslovak cinema
Expected salary/job rank: AP3 level
Full-time position: 0,5 (20 hours per week) 

Job description:

 • Teaching in the listed fields of specialization
 • Supervising final theses (bachelor’s, master’s, doctoral)
 • Research and publishing activity
 • Participation in research grants and projects of the department

Job requirements:

 • University degree in Arts and Humanities or History (sufficient knowledge of cinema and related disciplines required)
 • Assistant Professor
 • Carefully planned program of research and teaching activities
 • Ability to give lectures and seminars on the history of Czech and Slovak cinema
 • General knowledge of the current development in film and media studies
 • Ability to supervise final theses (bachelor’s, master’s, doctoral)
 • Convincing academic profile and research vision
 • Experience with grant projects and their processing (grant proposal, application process, supervision, etc.

Expected starting date: October 1, 2020
Application deadline: August 14, 2020

Complete applications will include the following:

 • application form
 • summary of work experience in the field
 • a curriculum vitae including the professional experience
 • summary of teaching, research, and publication activities
 • copies of completed education certificates.

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.