VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 14.7.2020 – Ústav pro archeologii / Job offer from 14 July 2020 – Department of Archaeology

English see below

Č.j.: UKFF/286976/2020

Ústav pro archeologii

Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor
Obor a zaměření: archeologie pravěku, česká a evropská doba bronzová
Platová třída: L2
Úvazek: 0,6

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti specializace, především výuka na úrovni bakalářského studia, včetně vedení závěrečných prací
 • vědecká, výzkumná a další tvůrčí činnost, zvláště práce na skriptech a učebních podkladech

Požadavky:

 • titul Ph.D.
 • přiměřená pedagogická činnost
 • specializace na dobu bronzovou v ČR a Evropě
 • přiměřená znalost archeologického materiálu napříč českým a evropským pravěkem

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2020
Termín přihlášky: 21. 8. 2020

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Rozhodnutí děkana

Department of Archaeology

Job title: Lector
Field and specialization: prehistoric archaeology, the Bronze Age
Expected salary/job rank: L2
Full-time position: 0,6 (24 hours per week)

Job description:

 • teaching subjects in above mentioned field and specialization, especially the BA programme, including supervision of students’ theses
 • research and other creative activities, especially preparing textbooks for students

Job requirements:

 • Ph.D. in archaeology
 • teaching experience in prehistoric archaeology
 • specialization in the Bronze Age of the Czech Republic and Europe
 • adequate knowledge of archaeological materials across Czech and European prehistory

Expected starting date: October 1, 2020
Application deadline: August 21, 2020

Complete applications will include the following:

 • application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

 

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.