VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 17. 7. 2019 – Katedra Blízkého východu/ Job offer from 17 July 2019 – Department of Middle eastern Studies

English see below

Katedra Blízkého východu

Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor / lektorka
Obor a zaměření: turecký jazyk a didaktika ne-evropských jazyků
předpokládaná platová třída: L1
Úvazek: 1 (40 hodin týdně) na dobu určitou

Požadavky:

 • minimálně magisterské vzdělání jazykovědně-praktického typu (didaktika jazyka, translatologie apod.)
 • výhled k dosažení titulu Ph.D.
 • výborná praktická znalost tureckého jazyka, umožňující vedení kurzů s pokročilými studenty vč. konverzace
 • zvládnutí turecké lingvistiky,
 • zkušenost při výuce tureckého jazyka na vysoké škole,

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2019
Termín přihlášky: 30. 8. 2019

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis,
 • přehled praxe ve výuce perského jazyka,
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem),
 • představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
  nebo
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz.

Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Rozhodnutí děkana

Department of Middle eastern Studies

Job title: Language instructor
Field and specialization: Turkish Language, Didactics of Non-European Languages
Expected pay group: L1
Part-time position: 1 (40 hours per week)

Job requirements:

 • university diploma (M.A.) in the programme of practical-linguistic type (didactics, translatology)
 • prospective Ph.D. in the similar field
 • teaching experience including courses on literature at the university level
 • fully accomplished knowledge of Turkish incl. the ability to teach advanced courses of spoken Turkish
 • mastering of linguistics of Turkish
 • experience in teaching Turkish at a university institution

Expected starting date: October 1, 2019
Application deadline: August 30, 2019

Complete applications will include the following: 

 • Application form
 • curriculum vitae
 • summary of work experience
 • overview of scholarly and teaching experience, list of publications
 • copies of documents that show academic degrees awarded (with Czech translation)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Mgr. Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic
  or
 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz

The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview.
Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.