VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 12. 2. 2019 – Ústav anglofonních literatur a kultur/Job offer from 12 February 2019 – Department of Anglophone Literatures and Cultures

English see below

Ústav anglofonních literatur a kultur

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Předpokládaná mzdová třída: AP2
Obor a zaměření: anglofonní literatury
Úvazek: 0,75 (30 hodin týdně) na dobu určitou

Popis pracovní činnosti:

 • výuka úvodu do literárních studií v bakalářském programu a anglofonní a irskojazyčné poezie v magisterském programu; kontrola studia
 • vedení závěrečných prací, zejm. bakalářských a diplomových
 • vědecká publikační činnost
 • podíl na administrativní a organizační činnosti

Požadavky:

 • ukončené doktorské studium (titul Ph.D. nebo ekvivalent) v oblasti anglofonních literatur
 • zkušenost s výukou úvodu do literárních studií a anglofonních literatur na VŠ úrovni
 • publikační činnost v oblasti anglofonních literatur, včetně zahraniční
 • účast na mezinárodních konferencích v oboru
 • výborná znalost angličtiny a češtiny
 • znalost irského jazyka
 • dobré organizační a administrativní schopnosti

Předpokládaný nástup: 1. října 2019
Termín přihlášky: 31. března 2019

Náležitosti přihlášky

 • Přihláška-do-VŘ
 • životopis
 • přehled pedagogické činnosti
 • přehled publikační činnosti
 • přehled vědecko-výzkumné činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Mgr. Hana Holubová, Osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.
 • nebo e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: hana.holubova@ff.cuni.cz

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Rozhodnutí děkana

Ústav anglofonních literatur a kultur

Department of Anglophone Literatures and Cultures

Job title: Senior Lecturer
Expected salary/job rank: AP2 level
Field and specialization: Anglophone literatures
Position: 0,75 (30 hours per week) – temporary contract

Job description:

 • teaching of Introduction to Literary Studies in the BA programme, and Anglophone and Irish-language poetry in the MA programme; exam participation
 • supervision of students’ final theses, especially at BA and MA level
 • publication of research results in academic journals and books
 • sharing administrative and organisational duties

Job requirements: 

 • a PhD (or a comparable doctoral degree) in the area of Anglophone literatures
 • experience with teaching an introduction to literary studies and Anglophone literatues at university level
 • publications in the area of Anglophone literatures, including in international venues
 • participation in relevant international conferences
 • proficiency in English and Czech
 • knowledge of the Irish language
 • good organizational and administrative skills

Expected starting date:  October 1, 2019
Application deadline:  March 31, 2019

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • curriculum vitae
 • overview of teaching experience
 • complete list of publications
 • list documenting research experience
 • copies of documents that show academic degrees awarded

Application options

 • By post or in person:
  Send the application with all attachments by post or deliver it in person to:
  Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • By e-mail:
  Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz

Original documents will be required for the selection procedure. The Search Committee may choose to invite all or selected applicants for a subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.

Department of Anglophone Literatures and Cultures