VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 4. 1. 2019 – Ústav germánských studií/ Job offer from 4 January 2019 – Department of Germanic Studies

Ústav germánských studií

Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent/odborný asistent
Předpokládaná mzdová třída: AP1 nebo AP2
Obor a zaměření: současný německý jazyk, lingvistika
Úvazek: 0.5 (20 hodin týdně) na dobu určitou

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti specializace a kontrola studia,
 • vedení závěrečných prací bakalářských a diplomových,
 • vědecká publikační činnost,
 • podíl na administrativní činnosti.

Požadavky:

 • ukončené doktorské studium (titul Ph.D. nebo ekvivalent) v oboru, případně pokročilý disertační projekt před ukončením doktorského studia,
 • orientace v lingvistice současné němčiny,
 • zkušenost s pedagogickou a vědeckou činností v oblasti morfologie, syntaxe či lexikologie vítána,
 • zkušenosti s edičními pracemi,
 • organizační schopnosti.

Předpokládaný nástup: 1. března 2019
Termín přihlášky: 4. února 2019

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • životopis,
 • přehled pedagogické činnosti,
 • přehled vědecko-výzkumné a publikační činnosti,
 • kopie dokladů o vzdělání,
 • představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.).

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Mgr. Holubová, Osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.
 • nebo e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: hana.holubova@ff.cuni.cz

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Rozhodnutí děkana

Department of Germanic Studies

Job title: Assistant or Assistant Professor
Expected salary/job rank: AP1 or AP2 level
Field and specialization: contemporary German language, linguistics
Position: 0,5 (20 hours per week)

Job description:

 • teaching within the applicant’s specialization, exam participation
 • supervision of students’ term papers and theses, especially at the B.A. and M.A. level
 • publishing scholarly publications
 • sharing administrative duties

Job requirements:

 • doctoral degree (Ph.D. or equivalent) in the given area, or advanced dissertation project near the completion of the doctoral studies
 • orientation in the linguistics of the contemporary German language
 • experience with teaching and research in the areas of morphology, syntax or lexicology is welcome
 • experience with editorial work
 • organizational skills

Expected starting date: March 1, 2019
Application deadline: February 4, 2019

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • curriculum vitae
 • overview of teaching experience
 • list documenting research experience and publications
 • copies of documents that show academic degrees awarded
 • a short description of intended activities at the position (max. 1 page)

Application options:

 • By e-mail:
  Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz
 • or By post (in person):
  Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address:
  Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

Original documents will be required for the selection procedure. The Search Committee may choose to invite all or selected applicants for a subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.