VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 9. 1. 2019 – Ústav germánských studií/ Job offer from 9 January 2019 – Department of Germanic Studies

English see below

Ústav germánských studií

Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent/odborný asistent
Předpokládaná mzdová třída: AP1/AP2
Obor a zaměření: nizozemská kultura, literatura, dějiny, reálie
Úvazek: 0,2 (8 hodin týdně) na dobu určitou

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti specializace a kontrola studia
 • vedení závěrečných prací, zejm. bakalářských a diplomových
 • vědecká publikační činnost
 • podíl na administrativní činnosti

Požadavky:

 • ukončené doktorské studium (titul Ph.D. nebo ekvivalent) relevantního humanitního směru, případně min. titul Mgr. a probíhající doktorské studium
 • zkušenost s pedagogickou a vědeckou činností
 • odborná činnost v oblasti nizozemské kultury, literatury a/nebo dějin
 • výborná znalost nizozemštiny
 • organizační a administrativní schopnosti

Předpokládaný nástup: 1. března 2019
Termín přihlášky: 9. února 2019

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • životopis
 • přehled pedagogické činnosti
 • přehled publikační činnosti
 • přehled vědecko-výzkumné činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání


Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Mgr. Holubová, Osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.
 • nebo e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: hana.holubova@ff.cuni.cz

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Rozhodnutí děkana

Department of Germanic Studies

Job title: Assistant /Assistant Professor
Expected salary/job rank: AP1/AP2 level
Field and specialization: Dutch culture, literature, history
Position: 0,2 (8 hours per week)

Job description:

 • teaching within the applicant’s specialization, exam participation
 • supervision of students’ term papers and theses, especially at the B.A. and M.A. level
 • publishing scholarly publications or participating in research
 • sharing administrative duties

Job requirements:

 • doctoral degree in a relevant field of the humanities, or at least an M.A. degree and commenced doctoral studies
 • experience with teaching and research
 • experience in the areas of Dutch culture, literature and/or history
 • excellent knowledge of Dutch
 • organizational and administrative skills

Expected starting date: March 1, 2019
Application deadline: February 9, 2019

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • curriculum vitae
 • overview of teaching experience
 • complete list of publications
 • list documenting research experience
 • copies of documents that show academic degrees awarded

Application options:

 • By e-mail:
  Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz
 • or By post (in person):
  Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address:
  Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

Original documents will be required for the selection procedure. The Search Committee may choose to invite all or selected applicants for a subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.