VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 7. 12. 2018 – Ústav románských studií/ Procédure de sélection lancée le 7 décembre 2018 – Institut d’Études Romanes

Ústav románských studií

Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent/odborný asistent
Obor a zaměření: didaktika francouzského jazyka, praktický francouzský jazyk
Předpokládaná mzdová třída: AP1/AP2
Úvazek: 1,00

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru francouzská filologie
 • vítán titul Ph.D. z didaktiky románských jazyků/didactique du FLE, případně zahájené doktorské studium v tomto oboru, a ochota dále se vzdělávat v oblasti didaktiky
 • vítána zkušenost s výukou didaktiky francouzštiny a praktického francouzského jazyka
 • vítány další zkušenosti související s didaktickou teorií a praxí (participace na tvorbě učebnic, skript, či výukových programů; aktivní účast v didaktických panelech; vedení náslechů a pedagogických praxí na středních školách; znalost českých i francouzských kurikul apod.)
 • organizační a administrativní schopnosti, ochota podílet se na fakultní koncepci didaktiky filologických oborů
 • výborná znalost francouzštiny, znalost češtiny/slovenštiny (na úrovni umožňující výkon práce v ČR)
 • přiměřená odborná činnost v oboru; publikace v oboru vítány

Předpokládaný nástup: 15. února 2019
Termín přihlášky: 7. ledna 2019

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis včetně přehledu praxe
 • kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem;
  při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání.
 • představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz .

Pro více informací můžete kontaktovat paní doc. Evu Voldřichovou-Beránkovou (eva.berankova@ff.cuni.cz).
Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

l’Institut d’Études Romanes de la Faculté des Lettres de l’Université Charles

Position : enseignant – maître de conférences / habilité à diriger des recherches
Spécialisation : didactique du FLE, langue française pratique
Tarif salarial : AP1/AP2
Travail à temps plein : 100%

Qualités requises :

 • Diplôme universitaire en philologie française
 • Sont bienvenus le Ph.D. en didactique du FLE, éventuellement des études doctorales en cours et la volonté de continuer sa formation en didactique du FLE.
 • Est bienvenue l’expérience de l’enseignement de la didactique du FLE et de la langue française pratique.
 • Sont bienvenus d’autres types d’expériences liées à la théorie et la pratique du FLE (participation à la conception de manuels scolaires et universitaires ; création de programmes d’enseignement ; participation active à des panneaux/groupes didactiques dans le cadre de l’enseignement universitaire ; encadrement de jeunes enseignants ; connaissance des curriculums tchèques et français, etc.)
 • Capacité administrative et d’organisation, volonté de prendre part au processus de la mise en place des didactiques de langues à la Faculté des Lettres
 • Excellente connaissance du français, connaissance du tchèque/slovaque suffisante pour l’exercice d’un travail académique en République tchèque
 • Expérience professionnelle dans les domaines mentionnés ci-dessus ; publications dans ces domaines sont bienvenue

Date d’embauche prévue : le 15 février 2019
Date limite pour le dépôt du dossier : le 7 janvier 2019


Le dossier doit comporter :

 • Application form (le bulletin d’adhésion)
 • Un CV professionnel mentionnant l’expérience d’enseignement
 • Copie des diplômes universitaires, éventuellement traduits en tchèque
  (Lors de l’entretien d’embauche, le jury exigera la présentation des originaux.)
 • Projet professionnel (1 page maximum)

Modalités d’adhésion :

 • Par la poste / personnellement :
  Veuillez envoyer le bulletin d’adhésion (accompagné de toutes les annexes) par la poste ou le remettre personnellement à l’adresse : Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha (Service du Personnel Enseignant).
 • Par e-mail :
  Veuillez envoyer le bulletin d’adhésion (accompagné de toutes les annexes) à l’adresse électronique : hana.holubová@ff.cuni.cz 

Pour des informations supplémentaires veuillez contacter Eva Voldřichová Beránková (eva.berankova@ff.cuni.cz).

Le jury est libre d’inviter l’ensemble des candidats ou certains candidats choisis à un entretien d’embauche ou à une conférence publique.