VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 7. 12. 2018 – Ústav románských studií

Ústav románských studií 

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: italská literatura (se zaměřením na starší literaturu)
Předpokládaná mzdová třída: AP2
Úvazek: 0,5

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru italianistika
 • titul Ph.D. z románských literatur
 • výborná znalost italštiny a češtiny
 • přiměřená publikační činnost v oboru
 • organizační a administrativní schopnosti

Předpokládaný nástup: 1. února 2019
Termín přihlášky: 7. ledna 2019

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis včetně přehledu praxe
 • kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem;
  při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání.
 • představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz .

Pro více informací můžete kontaktovat pana doc. Pavla Štichauera (pavel.stichauer@ff.cuni.cz )
Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Rozhodnutí děkan