VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 3. 12. 2018 – Ústav hospodářských a sociálních dějin/ Job offer from 3 December 2018 – Institute of Economic and Social History

English see below

Ústav hospodářských a sociálních dějin

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: Sociální hnutí a historie genderu 19. a 20. století
Předpokládaná mzdová třída: AP2
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně)

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání historického směru se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny
 • badatelská orientace na dějiny moderních nerovností a genderových vztahů výhodou
 • titul Ph.D. výhodou
 • jazykové znalosti AJ (schopnost přednášet a psát odborné texty) a některý další světový jazyk na komunikační úrovni
 • pedagogická praxe v oboru výhodou
 • publikační činnost v oboru
 • organizační a administrativní schopnosti při pořádání domácích jakož i mezinárodních vědeckých akcí

Předpokládaný nástup: 1. března 2019
Termín přihlášky: 11. ledna 2019

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška do VŘ
 • profesní životopis
 • přehled praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem. Při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání.

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz.

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Rozhodnutí děkana

Institute of Economic and Social History

Job Title: lecturer
Field and Specialization: Social Movements and Gender History of the 19th and 20th Century
Salary Grade/ Job rank: AP2
Hours: Half time job (20 hours per week)

Qualification                 

 • M.A. in History with the specialization in economic and social history
 • Ph.D. in History as an advantage
 • Research-oriented in modern social inequalities and gender relations
 • Good writing and speaking skills in English. The second world language (at communicative level)
 • Teaching experience in a relevant field preferred
 • Published research work in relevant field
 • Good organizational and administrative abilities, especially in organizing domestic and international research events

Expected starting date: March 1st, 2019
Applications deadline:  January 11th, 2019

Applications must include following:

 • Application form
 • CV
 • List of past work experience
 • List of publications, research and teaching activities
 • Copies of diplomas and other certifications, eventually with official translation in Czech
 • Successful candidate will have to present all certificates and degrees in original during the interview

Submitting the applications            

 • submission by mail or in person
 • The application form with all attachments can be sent or delivered in person to the following address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.
 • Submission by e-mail
 • The application form with all attachments can be sent by mail to the address: hana.holubova@ff.cuni.cz.

Based on the selection committee’s decision, either all or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture.