VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení na pozici Referent/ka Oddělení vědy

Referent/ka Oddělení vědy

Profil Oddělení vědy

Oddělení vědy zajišťuje zejména agendu studia v doktorských studijních programech, včetně studia akreditovaného v cizích jazycích, agendu imatrikulací a promocí v doktorských studijních programech agendu stipendií a organizaci studentského hodnocení výuky v doktorských studijních programech. Do gesce Oddělení vědy dále spadá organizace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, agenda čestných hodností a ocenění pracovníků ve vědě a výzkumu a administrativní agenda činnosti vědecké rady fakulty.

Vaše úkoly

Doktorské studium

 • Administrativní zajištění cestovného a odměn spojených s obhajobami disertačních prací a habilitačních a jmenovacích řízení.
 • Agenda obhajob v rámci cotutelle smluv (smluv se zahraniční univerzitou)
 • Administrativní zajištění agendy oborových rad
 • Organizace promocí a imatrikulací, ceny a ocenění

Obecné:

 • Komunikace zejména s akademiky FF UK i mimo FF UK
 • Archivace dokumentů

Naše očekávání

 • min. ukončené SŠ vzdělání/VŠ vzdělání v bakalářském programu
 • Pokročilá úroveň anglického jazyka
 • Velmi dobrá uživatelská úroveň MS OFFICE, zkušenost s dalšími informačními systémy výhodou
 • Dobré komunikační schopnosti
 • Pečlivost a samostatnost

Výhodou

 • znalost vysokoškolského prostředí
 • praxe na obdobné pozici

Nabízíme

 • stabilní zázemí největší české humanitní fakulty
 • příležitost k profesnímu růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže)
 • Zaměstnanecké benefity

Možnost nástupu

Ihned nebo dle dohody.
První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou.

Způsoby přihlášení

Elektronicky:

Přihlášku – motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis (česky nebo anglicky) zasílejte na e-mailovou adresu blanka.svobodova@ff.cuni.cz.

Písemně poštou/osobně:

Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou, nebo doručit osobně na adresu Oddělení vědy FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: Referent/ka Oddělení vědy.

Přihlášky přijímáme do 15. 12. 2018.