VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Archiv

Výběrové řízení ze dne 13. 9. 2018 – Katedra psychologie / Job offer from 13 September 2018 – Department of Psychology

English see below

Katedra psychologie

Název pracovní pozice: akademický pracovník – docent nebo profesor
Obor a zaměření: psychologická metodologie nebo klinická psychologie
Předpokládaná mzdová třída: AP3 nebo AP4
Úvazek: 1,0

Požadavky:

 • úspěšně ukončené habilitační nebo profesorské řízení
 • ukončené doktorské studium v oboru psychologie
 • 5 let pedagogické praxe na vysoké škole
 • přiměřená odborná, výzkumná a publikační činnost v oboru

Předpokládaný nástup: 1. 11. 2018
Termín přihlášky: 14. 10. 2018

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis včetně přehledu praxe
 • kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem;
  při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání
 • představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz 

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

 

Rozhodnutí děkana

 

Department of Psychology

Job title: Associate Professor or Professor
Field and specialization: psychological methodology or clinical psychology
Expected salary/job rank: AP3 or AP4 level
Position: 1,0

Job requirements:

 • associated professor or professor of psychology
 • doctoral degree in psychology
 • 5 years of experience with teaching practice at university
 • adequate professional, research and publishing activity in the field

Expected starting date: November 1, 2018
Application deadline: October 14, 2018

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • curriculum vitae including an overview of publication and practice
 • copies of documents that show academic degrees awarded, possibly with Czech translation
 • a short description of intended activities at the position (max. 1 page)

Application options:

 • By e-mail:
  Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz
 • By post or in person:
  Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address:
  Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

Original documents will be required for the selection procedure. The Search Committee may choose to invite all or selected applicants for a subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.