VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 13. 8. 2018 – Ústav jižní a centrální Asie

English see below

Ústav jižní a centrální Asie                

Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent
Obor a zaměření: indologie ve specializaci hindština
Předpokládaná mzdová třída: AP1
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v rámci specializace
 • vedení studentských prací
 • publikace odborných studií
 • podíl na administrativě

Požadavky:

 • ukončené magisterské vzdělání v daném oboru
 • dobrá znalost hindštiny
 • dlouhodobá zkušenost s výukou jazyků
 • znalost dalšího asijského jazyka relevantního pro prostor indického subkontinentu
 • perspektiva absolvování doktorského studia výhodou

Předpokládaný nástup: 1. října 2018
Termín přihlášky: 14. září 2018

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • motivační dopis a profesní životopis
 • přehled praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti,
 • úředně ověřené kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz.

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Výběrové řízení – Ustav jižní a centrální Asie

Rozhodnutí děkana..

 

Department of South and Central Asia

Job title: Assistant
Expected salary/job rank: AP1
Field and specialization: Indology with specialization on Hindi language
Position: 0,5 (20 hours per week)

Job description:

 • teaching within the applicant’s specialization, exam participation
 • supervision of students’ term papers and theses
 • publishing scholarly studies
 • sharing administrative duties

Job requirements:

 • M.A. degree in the given area
 • good language skills in Hindi
 • long-term experience with language teaching
 • knowledge of other language relevant for the area of Indian sub-continent

Expected starting date: October 1, 2018
Application deadline: September 14, 2018

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • Letter of motivation and curriculum vitae
 • overview of teaching experience
 • complete list of publications
 • list documenting research experience
 • copies of documents that show academic degrees awarded

Application options:

 • By e-mail:
  Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz
 • By post or in person:
  Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address:
  Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

Original documents will be required for the selection procedure. The Search Committee may choose to invite all or selected applicants for a subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.