CfP: (Trans)missions: Monasteries as Sites of Cultural Transfers

Tématem workshopu, který pořádá Středisko ibero-amerických studií FF UK (SIAS FF UK), Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES), Ústav dějin umění Akademie věd ČR (ÚDU AV ČR) a Univerzita ve Valladolidu, je fenomén kláštera v co nejširší, interdisciplinární perspektivě a s ním spjatá témata jako identita, hranice či migrace.

Cílem setkání je prozkoumat společné badatelské možnosti, nastolit dialog mezi vědci napříč národnostmi a vědeckými disciplínami (dějiny umění, historie, sociologie, antropologie, lingvistika, translatologie atp.). Kromě standardních příspěvků nabízí platforma také možnost propagovat výzkumné projekty či publikace zabývající se daným tématem. Workshop je zaměřen na mladé začínající vědce z řad doktorandů a postdoktorandů, avšak jeho součástí jsou i příspěvky zvaných mluvčí z řad zkušených akademiků.

 Workshop (Trans)missions: Monasteries as Sites of Cultural Transfers se uskuteční 25.–26. září 2017. V případě zájmu o účast zašlete abstrakt příspěvku (250 slov) včetně svého jména a akademické afiliace e-mailem, a to do pondělí 26. června 2017. O výsledku výběru budou uchazeči informováni do 31. července 2017.

webové stránky workshopu

Call for Papers (CZ)

Call for Papers (EN)


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK