VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení – vedoucí Oddělení vědy

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) je se svými téměř desíti tisíci studenty a osmi sty zaměstnanci největší humanitní fakultou v ČR. Oddělení vědy zajišťuje administrativně doktorské studium, habilitační a profesorská řízení a činnost Vědecké rady.

Popis pozice

Obecné úkoly vedoucího pracovníka jsou stanoveny Organizačním řádem děkanátu FF UK, čl. 9: http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2016/04/2016-9-Organizačn%C3%AD-řád-děkanátu.pdf

Vedení týmu 6 spolupracovníků (HPP) a externistů.

Hlavní okruhy odpovědností

 1. Řízení rutinních agend Oddělení vědy tj. zejména:
 • agendu studia v doktorských studijních programech, včetně studia akreditovaného v cizích jazycích,
 • agendu imatrikulací a promocí v doktorských studijních programech,
 • agendu oborových rad doktorských studijních oborů,
 • organizaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem,
 • agendu čestných hodností a ocenění pracovníků ve vědě a výzkumu,
 • a další – viz výše uvedený Organizační řád děkanátu FF UK, čl. 16 a 17 odst. 7
 1. Plánování a plnění aktuálních cílů v následujících klíčových oblastech:
 2. Aktualizace agend podle novely vysokoškolského zákona (zákon č. 111/1998 Sb. ve znění aktuálních novel č. 137/2016 Sb. a 230/2016 Sb.)
 3. Koordinace elektronizace agendy doktorského studia
 4. Personální rozvoj pracoviště (vzdělávání, rozvoj kompetencí ad.)
 5. Podpora internacionalizace doktorského studia (postupné zavádění angličtiny jako komunikačního jazyka s Oddělením vědy)

Vstupní předpoklady

 1. VŠ vzdělání, přednostně právního směru
 2. Angličtina minimálně na úrovni B2
 3. Solidní znalost MS Office
 4. Sociální inteligence
 5. Komunikační dovednosti a dobré vystupování
 6. Organizační schopnosti, týmový duch a spolehlivost
 7. Schopnost efektivního řešení problémů a konfliktů
 8. Znalost vysokoškolského prostředí výhodou
 9. Trestní bezúhonnost

Nabízíme

 1. Zajímavou práci v inspirujícím akademickém prostředí
 2. Stabilní zázemí největší české humanitní fakulty
 3. Příležitost k profesnímu růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže)
 4. Univerzitní program benefitů (http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html)

Možnost nástupu

Leden 2017 nebo dle dohody.
První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou.

Způsoby přihlášení:

 • Elektronicky:
  Vyplňte níže všechny položky označené * a nahrajte všechny požadované přílohy, poté klikněte na tlačítko odeslat.
  Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem.
 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou, nebo doručit osobně na adresu osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: Vř vedoucí Oddělení vědy.
 • E-mailem:
  Přihlášku v českém nebo anglickém jazyce se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu tajemnik@ff.cuni.cz.
  Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení.

Vše nejpozději 5.1.2017.

No Fields Found.