VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výzva k zápisu nezapsaným studentům – náhradní termín

V souladu s čl. 4 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu UK tímto zveřejňujeme výzvu, aby se níže uvedení studenti dostavili k zápisu do studia v náhradním termínu, tedy ve středu 19.10.2015 v 8:30 v místnosti 131 v hlavní budově FF UK (nám. J. Palacha). Studentům, kteří se k zápisu nedostaví, bude v souladu se Studijním a zkušebním řádem UK fakultou ukončeno studium. Jedná se o studenty uvedené v tomto seznamu: Vyzva_nezapsani_ 2016