Veřejná zakázka: Soutěž o návrh nového znaku Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Soutěžící navrhne znak Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „FF UK“ a „UK“) ve formě loga a logotypu jako základ budoucího jednotného vizuálního stylu FF UK. Navržené logo a logotyp musejí být v souladu se Statutem UK, v platném znění, a Zásadami používání a ochrany znaku Univerzity Karlovy, v platném znění (oba předpisy dostupné zde: http://www.cuni.cz/UK-2535.html). Grafické zpracování znaku musí splňovat požadavky na jednotný vizuální styl UK, který je stanoven opatřením rektora č. 31/2016 (dostupné zde: http://www.cuni.cz/UK-7708-version1-or_2016_31_pril.pdf).

Grafická část návrhu musí obsahovat:
logo fakulty – znak FF UK ve výtvarné (grafické) podobě bez textu,
logotyp I – znak FF UK spolu s oficiálním názvem FF UK a to v české, anglické a latinské verzi,
logotyp II – znak FF UK spolu s českou zkratkou názvu „FF UK“ a anglickou zkratkou názvu „CU FA“.
logotyp III – znak FF UK v zmenšeném a zjednodušeném provedení, spolu se zkratkou „FF UK“

soutěžní podmínky

soutěž na webu Veřejné zakázky Univerzity Karlovy


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK