Bylo vyhlášeno 14. kolo Grantové agentury UK (soutěž na rok 2017)

Soutěž je určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů. Projekty se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, jež bude zpřístupněna od 6. 10. 2016.

Žadatel může k danému termínu podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele. Podání totožného projektu do soutěže GAUK a Vnitřních grantů není možné. Uzávěrka podání projektu prostřednictvím aplikace je 9. 11. 2016.

Informační seminář pro žadatele se bude konat 10. 10. 2016 od 10:00 v hlavní budově FF UK v místnosti č. 131. Registrace na seminář není nutná, předpokládaná délka semináře včetně prostoru pro dotazy je max. 2 hodiny.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně přípravy a podání grantových projektů se prosím obracejte výhradně na Grantové oddělení FF UK.

 

kontaktní osoby:

Martina Potančok | martina.potancok@ff.cuni.cz | tel. 221 619 321

Romana Hudousková | romana.hudouskova@ff.cuni.cz | tel. 221 619 441.

 

související:

Vyhlášení 14. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2017)

Pravidla Grantové agentury Univerzity Karlovy

informace o interních soutěžích na webu ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK