Archiv

Bylo vyhlášeno 14. kolo Grantové agentury UK (soutěž na rok 2017)

Soutěž je určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů. Projekty se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, jež bude zpřístupněna od 6. 10. 2016.

Byla vyhlášena grantová soutěž GA UK na rok 2016

Termín interní uzávěrky na FF UK byl stanoven na 6. listopadu 2015.

Byla vyhlášena soutěž GA UK

Grantová agentura UK vyhlásila 12. kolo soutěže na podávání grantových projektů studentů magisterského a doktorského studia se zahájením v roce 2015.