Byla vyhlášena soutěž GA UK

Grantová agentura UK vyhlásila 12. kolo soutěže na podávání grantových projektů studentů magisterského a doktorského studia se zahájením v roce 2015.

Pravidla soutěže a vstup do aplikace, prostřednictvím které se žádost podává, naleznete na stránkách Grantové agentury Univerzity Karlovy. Interní uzávěrka pro podání projektu na FF UK je 6. listopadu 2014.

Pro zájemce se 9. října 2014 v místnosti č. 104 v hlavní budově od 9:30 uskuteční informační seminář, na kterém bude GA UK představen a kde budou zodpovězeny základní dotazy ohledně formy a náležitostí grantových přihlášek.

kontaktní osoba pro GA UK: Mgr. Jana Bryksíová (jana.bryksiova@ff.cuni.cz, 221 619 436)


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK