Archiv

Bylo vyhlášeno 17. kolo Grantové agentury UK pro rok 2020

Soutěž GA UK je jedním z primárních zdrojů prostředků určených pro grantovou podporu studentské vědy na Univerzitě Karlově. Nové projekty je možné přihlašovat do 4. listopadu 2019.

Bylo vyhlášeno 16. kolo Grantové agentury UK pro rok 2019

Soutěž GA UK je jedním z primárních zdrojů prostředků určených pro grantovou podporu studentské vědy na UK.

Byla vyhlášena soutěž GA UK

Grantová agentura UK vyhlásila 12. kolo soutěže na podávání grantových projektů studentů magisterského a doktorského studia se zahájením v roce 2015.