Bylo vyhlášeno 16. kolo Grantové agentury UK pro rok 2019

Bylo vyhlášeno 16. kolo Grantové agentury UK pro rok 2019. Soutěž GA UK je jedním z primárních zdrojů prostředků určených pro grantovou podporu studentské vědy na UK.

Soutěž je určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů.

Projekty se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, která bude zpřístupněna od 9. 10. 2018.

Žadatel může k danému termínu podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele, celkem se může student podílet na řešení nejvýše tří projektů současně.

Uzávěrka podání nového projektu prostřednictvím aplikace je 6. 11. 2018. Termín uzávěrky je závazný pro všechny žadatele z Filozofické fakulty UK.

Podrobnější informace k soutěži naleznete na webu UK.

Všechny zájemce bychom rádi pozvali na informační seminář, který se bude konat 11. 10. 2018 od 17:30 v hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2) v místnosti č. 200. Registrace na seminář není nutná, předpokládaná délka semináře včetně prostoru na dotazy je max. 2 hodiny.

Kontaktními osobami za Grantové oddělení jsou Michaela Horáková (linka 397) a Lenka Prasličáková (linka 321). V případě jakýchkoliv dotazů ohledně přípravy a podání grantových projektů se, prosím, obracejte na ně.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK