Bylo vyhlášeno 17. kolo Grantové agentury UK pro rok 2020

Soutěž GA UK je jedním z primárních zdrojů prostředků určených pro grantovou podporu studentské vědy na Univerzitě Karlově. Nové projekty je možné přihlašovat do 4. listopadu 2019.

Do soutěže se mohou přihlásit studenti magisterských a doktorských studijních programů. Projekty se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, která bude zpřístupněna od 7. října. Žadatel může k danému termínu podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele, celkem se může student podílet na řešení nejvýše tří projektů současně.

K soutěži bude uspořádán informační seminář, a to 10. října od 17:30 do 19:30 v hlavní budově FF UK, místnost P300. Podrobnější informace k soutěži naleznete na webu UK.

Kontaktní osobou za Grantové oddělení FF UK je Lenka Prasličáková (e-mail: lenka.praslicakova@ff.cuni.cz). V případě jakýchkoliv dotazů ohledně přípravy a podání grantových projektů se můžete obrátit na ni.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK