Byla vyhlášena grantová soutěž GA UK na rok 2016

Grantová soutěž GA UK na rok 2016 byla vyhlášena. Termín interní uzávěrky na FF UK bude 6. listopadu 2015.

Seminář pro žadatele o granty (tj. studenty Mgr. a Ph.D.) se uskuteční 8. října 2015 od 10:00 v hl. budově v místnosti č. 104, 1. patro. Na seminář není nutné se registrovat.

Upozornění: Rádi bychom upozornili všechny žadatele, že není možné podání stejného projektu (nebo projektu s podobnou problematikou a podobnými výstupy) u agentury GAUK a zároveň ve Vnitřních grantech FF UK.

stránky GA UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK