Archiv

Vyhlášení soutěže GA UK pro rok 2018

Soutěž je určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů. Projekty se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, která bude zpřístupněna od 9. 10. 2017.

Děkanka FF UK vyhlašuje soutěž o Vnitřní granty FF UK na rok 2017

Soutěž je otevřena pro magisterské a doktorandské studenty FF UK od 1. 10. do 31. 10. 2016. Podporovány budou jak výzkumné projekty jednotlivých studentů, tak týmové projekty, jednoleté i dvouleté.

Bylo vyhlášeno 14. kolo Grantové agentury UK (soutěž na rok 2017)

Soutěž je určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů. Projekty se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, jež bude zpřístupněna od 6. 10. 2016.

Proběhne workshop k hodnocení soutěže Vnitřních grantů 2015

Navrhovatelé vnitřních grantů na rok 2015 budou mít 10. února možnost setkat se zástupci hodnotitelů a dozvědět se, jaké aspekty jsou v projektech posuzovány.

„Akce Marie Skłodowska – Curie“: Stimulace inovací prostřednictvím vzájemného propojování znalostí (RISE)

Grantové oddělení FF UK zve na přednášku na téma grantového programu RISE (Horizon2020) určeného k podpoře mezisektorové spolupráce institucí na mezinárodní úrovni.

Podání průběžných a závěrečných zpráv vnitřních grantů 2013 a 2014

Termín pro podání průběžných a závěrečných zpráv byl stanoven na 7. 1. 2015.

Filozofická fakulta spolupořádá seminář o ERC grantech

FF UK pořádá ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR seminář zaměřený na možnosti humanitních a společenských věd v rámci ERC grantů (program Horizon2020). Součástí semináře bude prezentace vlastních projektů úspěšnými ERC řešiteli.