Děkanka FF UK vyhlašuje soutěž o Vnitřní granty FF UK na rok 2017

Soutěž je otevřena pro magisterské a doktorandské studenty FF UK od 1. 10. do 31. 10. 2016. Podporovány budou jak výzkumné projekty jednotlivých studentů, tak týmové projekty, jednoleté i dvouleté.

Návrhy projektů se podávají prostřednictvím nové aplikace.

Pro žadatele je připraven seminář, který proběhne 13. 10. 2016 v hlavní budově FF UK v místnosti P104 od 10:00 do 12:00. Na něm se studenti mohou seznámit s pravidly soutěže a se způsobem podání návrhu prostřednictvím nové aplikace.

Více informací naleznete na stránkách grantového oddělení.

kontaktní osoby:

Martina Potančok | martina.potancok@ff.cuni.cz | tel. 221 619 321

Romana Hudousková | romana.hudouskova@ff.cuni.cz | tel. 221 619 441


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK