Proběhne workshop k hodnocení soutěže Vnitřních grantů 2015

Workshop je primárně určen pro navrhovatele vnitřních grantů na rok 2015, jsou vítáni ale i ostatní studenti, kteří se chtějí o vnitřní grant ucházet v nadcházející soutěži. Účastníci workshopu budou mít možnost setkat se se zástupci hodnotitelů a dozvědět se, jaké aspekty jsou v projektech posuzovány, kde jsou slabá a silná místa návrhů apod.

 

Workshop k hodnocení vnitřních grantů 2015 proběhne 10. února 2015 od 11:00 ve Velké aule FF UK (nám. Jana Palacha 2, místnost č. 131).

Pro více informací se obracejte na hana.zimmerhaklová@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK