Vyhlášení soutěže GA UK pro rok 2018

Bylo vyhlášeno 15. kolo Grantové agentury UK pro rok 2017. Vzhledem k tomu, že prostředky SVV, které byly dosud využívány pro Vnitřní granty, budou od tohoto roku rozdělovány formou publikačních stipendií, představuje soutěž GA UK primární zdroj prostředků určených pro grantovou podporu studentské vědy.

Soutěž je určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů.
Projekty se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, která bude zpřístupněna od 9. 10. 2017.

Žadatel může k danému termínu podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele, celkem se může student podílet na řešení nejvýše tří projektů současně.

Uzávěrka podání projektu prostřednictvím aplikace je 6. 11. 2017. Termín uzávěrky je závazný pro všechny žadatele z Filozofické fakulty UK.

Podrobnější informace k soutěži naleznete na webu UK.

Všechny zájemce bychom rádi pozvali na informační seminář, který se bude konat 10. 10. 2017 od 17:30 v hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2) v místnosti č. 300. Registrace na seminář není nutná, předpokládaná délka semináře včetně prostoru na dotazy je max. 2 hodiny.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně přípravy a podání grantových projektů se prosím obracejte na Kornélii SmieškovouRomanu Hudouskovou.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK