Archiv

Vyhlášení soutěže GA UK pro rok 2018

Soutěž je určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů. Projekty se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, která bude zpřístupněna od 9. 10. 2017.

Děkanka FF UK vyhlašuje soutěž o Vnitřní granty FF UK na rok 2017

Soutěž je otevřena pro magisterské a doktorandské studenty FF UK od 1. 10. do 31. 10. 2016. Podporovány budou jak výzkumné projekty jednotlivých studentů, tak týmové projekty, jednoleté i dvouleté.

Děkanka FF UK vyhlašuje soutěž o Vnitřní granty FF UK na rok 2015

Soutěž je otevřena pro všechny magisterské a doktorandské studenty FF UK od 1. 10.– 31. 10. 2014. Podporovány budou jak výzkumné projekty jednotlivých studentů, tak týmové projekty, a to jednoleté i dvouleté.

V programu Marie Skłodowska-Curie Action (MSCA) jsou aktuálně vyhlášené dvě grantové výzvy

V programu MSCA jsou otevřeny dvě výzvy: individuální stipendia a podpora nových či stávajících regionálních, národních a mezinárodních programů pro další vzdělávání a rozvoj výzkumných pracovníků.