Děkanka FF UK vyhlašuje soutěž o Vnitřní granty FF UK na rok 2015

Soutěž je otevřena pro všechny magisterské a doktorandské studenty FF UK od 1. 10.– 31. 10. 2014. Podporovány budou jak výzkumné projekty jednotlivých studentů, tak týmové projekty, a to jednoleté i dvouleté.

V minulých letech byla v rámci této soutěže podpořena celá řada studentských výzkumů, které pomáhají řešitele zapojovat do vědecké činnosti v rámci studovaného oboru. Díky Vnitřnímu grantu FF UK jsme realizovali archeologický výzkum v zahraničí. Objevili jsme římské osídlení a množství drobných nálezů, které nám pomáhají rekonstruovat antickou historii,“ dodává řešitelka Vnitřního grantu na rok 2014.

Návrhy nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace http://verso.is.cuni.cz. Pro žadatele je také připraven seminář, který proběhne 6. 10.13. 10. od 15:50 v hlavní budově FF UK. Na něm se studenti budou moci seznámit se způsobem podání návrhu prostřednictvím aplikace. Zadávací dokumentaci a další informace naleznete na stránkách Vnitřních grantů FF UK, můžete se také obracet přímo na grantové oddělení, hana.zimmerhaklová@ff.cuni.cz. Všechny čtvrtky od 1. 10. do 31. 10. 2014 budou pro žadatele Vnitřních grantů FF UK rozšířeny konzultační hodiny i na dopoledne: 9:00–12:00.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK