V programu Marie Skłodowska-Curie Action (MSCA) jsou aktuálně vyhlášené dvě grantové výzvy

MSCA je hlavním programem EU pro doktorské studium s cílem podpořit až 25 000 Ph.D. studentů. Aktuálně jsou v tomto programu otevřené dvě výzvy – Individual Fellowships (individuální stipendia) a Cofund (podpora nových či stávajících regionálních, národních a mezinárodních programů pro další vzdělávání a rozvoj výzkumných pracovníků). Obě tyto výzvy jsou zaměřeny na mobilitu výzkumných pracovníků, která má podpořit jejich kariérní růst. Velkou předností těchto programů je, že jsou určeny jak zkušeným, tak i začínajícím badatelům. Projekt se může zabývat libovolným výzkumným tématem.

V případě zájmu o více informací kontaktujte e-mailem Bc. Martinu Miechovou nebo navštivte webové stránky European Commission.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK