Grantová agentura UK (GAUK)

GA UK – Grantová agentura UK

Interní grantová agentura Univerzity Karlovy poskytuje studentům doktorského a magisterského studia jedno- až tříleté vědecké granty. Každoroční uzávěrka žádostí bývá v půli listopadu.Více informací naleznete na Stránkách GA UK

GAUK 2017

Vyhlášení soutěže GA UK pro rok 2017

Bylo vyhlášeno 14. kolo Grantové agentury UK pro rok 2017 http://cuni.cz/UK-7549.html
Soutěž je určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů.
Projekty se podávají prostřednictvím aplikace GA UK (https://is.cuni.cz/webapps/), která bude zpřístupněna od 6. 10. 2016.
Žadatel může k danému termínu podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele.
Rádi bychom zájemce upozornili, že podání totožného projektu do soutěže GAUK a Vnitřních grantů není možné.
Podrobnější informace k soutěži naleznete zde: http://cuni.cz/UK-2446.html
Uzávěrka podání projektu prostřednictvím aplikace je 9. 11. 2016.
Prezentaci ze semináře k podávání návrhů projektů naleznete zde.
Prezentaci ze semináře pro příjemce projektů naleznete zde.

GAUK 2016

Grantová soutěž na rok 2016 byla vyhlášena, bližší informace naleznete zde http://www.cuni.cz/UK-2446.html
Termín interní uzávěrky na FF UK je 6.11.2015.
Prezentaci ze semináře pro žadatele o granty (tj. studenty Mgr. a Ph.D.) naleznete zde Prezentace GA UK 2016-žádost
Upozornění: Rádi bychom upozornili všechny žadatele, že není možné podání stejného projektu (nebo projektu s podobnou problematikou a podobnými výstupy) u agentury GAUK a zároveň ve Vnitřních grantech FF UK.

GAUK 2015

Vyhlášení výsledků projektů na rok 2015

Výsledky soutěže byly vyhlášeny. Žadatelé dostali zprávu o schválení či neschválení grantu automaticky z aplikace GA UK.
Všichni řešitelé také dostali e-mailem pozvánku na povinný seminář k administraci grantu, který organizuje GO ve dvou termínech (není třeba se předem hlásit, obsah seminářů oba dny je totožný).
23.4. od 10:00 v místnosti č. 104 (1.patro hl.budova)  a POZOR ZMĚNA – 7. 5.  od 10:00 v místnosti č. 104 (tamtéž). Seminář je zhruba dvouhodinový.
Prezentaci ze semináře naleznete zde

KONTAKTY

Romana Hudousková romana.hudouskova@ff.cuni.cz
Kornélia Smiešková kornelia.smieskova@ff.cuni.cz