VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 23/2015 – Přiznávání a vyplácení účelových stipendií a stipendií hrazených ze stipendijního fondu na žádost studentů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Obsah

Toto opatření upravuje v souladu s ustanovením čl. 5 odst. 1 písm. c) a d) a čl. 8a odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále jen „Stipendijní řád“), a ustanovením čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 5 Pravidel pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále jen „Pravidla“), podmínky pro přiznání a postupy související s administrací některých druhů účelových stipendií a stipendií hrazených ze stipendijního fondu přiznávaných na základě žádostí studentů (dále též společně jen „stipendia“) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „fakulta“ a „univerzita“). Postupy týkající se přiznávání ostatních druhů účelových stipendií nejsou tímto opatřením dotčeny.

Plný text

2015-23 Účelová stipendia a stipendia hrazená ze stipendijního fondu.pdf