VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 22/2015 – Vymezení relevantních entit a výzkumných infrastruktur v rámci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Obsah

Toto opatření vymezuje v souladu s ustanovením čl. 5 odst. 1 opatření rektora č. 6/2015, Hospodářská a nehospodářská činnost na Univerzitě Karlově v Praze, ve znění opatření rektora č. 40/2015, relevantní entity a výzkumné infrastruktury v rámci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Plný text

2015-22 Vymezení RE a VI.pdf